Gedragsregels

Positief sportklimaat

Het bestuur van OVERA vindt het belangrijk dat sporten voor iedereen toegankelijk is. Of je nu jong bent of oud, fit of niet fit; we streven ernaar dat iedereen zich thuis en welkom voelt en met plezier en op een positieve manier kan sporten binnen de vereniging. Er is daarbij geen plaats voor (seksueel) grensoverschrijdend gedrag. Wij nemen de veiligheid van onze leden serieus. Echter, een positief sportklimaat maken we samen; we hebben een open cultuur waar we naar elkaar omkijken en we elkaar aanspreken op ongewenst gedrag. 

Binnen OVERA zijn in het verleden al mooie stappen gemaakt naar een veilig sportklimaat. Zo is er een aantal jaren geleden een vertrouwenscontactpersoon binnen de vereniging aangesteld. Ook screende het bestuur bijvoorbeeld de aanstelling van (jeugd)trainers. Niet alle leden waren hiervan op de hoogte. Dit beleid is nu verder uitgedacht en uitgewerkt.

In dit document beschrijven we op een kort en krachtige manier de hoofdpunten van ons beleid omtrent een positief sportklimaat binnen OVERA. Drie maatregelen vormen het fundament van een veilige en plezierige sportcultuur en kunnen grensoverschrijdend gedrag voorkomen. Dit zijn:

 • verenigingsregels,
 • screenen van trainers/vrijwilligers en
 • vertrouwenscontactpersoon. 

Verenigingsregels

Binnen OVERA streven we naar een positief sportklimaat waarbinnen iedereen zich gerespecteerd voelt, gewaardeerd wordt en plezier heeft met sporten. Daarom zijn er verenigingsregels opgesteld. Deze verenigingsregels maken duidelijk wat onze normen en waarden zijn en wat het gewenste gedrag is binnen de vereniging. Deze gedragsregels gelden voor alle betrokkenen bij de vereniging, te weten:

 • sporters;
 • trainers/vrijwilligers
 • bestuursleden;
 • ouders/toeschouwers.

Iedere betrokkene binnen de vereniging heeft verantwoordelijkheid te nemen voor een positief sportklimaat; zo draagt iedereen op zijn of haar wijze een steentje bij. Door het opstellen van verenigingsregels hebben we geobjectiveerde regels waar we elkaar op aan kunnen spreken. 

De sporter staat bij OVERA centraal in het denken en handelen. Om de sporter heen staan diverse betrokkenen (trainers, vrijwilligers, toeschouwers, ouders, bestuursleden) die op een of andere manier eraan bijdragen dat de sporter op een veilige en plezierige wijze kán sporten.

Deze verantwoordelijkheden zijn uitgewerkt in een beperkt aantal regels (zie de afbeelding op deze pagina). We gaan ervan uit dat dit raamwerk voldoende duidelijkheid geeft wat er van eenieder in zijn/haar specifieke rol verwacht wordt en dat je dit zelf concreter kan invullen.

We roepen iedereen op dat men elkaar op de verenigingsregels aanspreekt en niet wegkijkt of onze mond houden. Ook niet bij bezoekende verenigingen. Zo creëren we met elkaar een cultuur waarin ongewenst gedrag bespreekbaar wordt gemaakt.

Screenen van trainers/vrijwilligers (aannamebeleid)

Door potentiële nieuwe trainers en vrijwilligers te screenen zullen personen met verkeerde bedoelingen eerder afgeschrikt worden om binnen onze sportvereniging een functie te vervullen. Daarom worden  voorafgaand aan de aanname (afhankelijk van de beoogde functie) één of meerdere van onderstaande stappen doorlopen:

 • Het bestuur houdt een kennismakingsgesprek.
 • Het bestuur checkt referenties en neemt daarvoor bijvoorbeeld contact op met de club/vereniging/bedrijf waar de vrijwilliger/trainer vandaan komt.
 • Het bestuur zorgt ervoor dat de vrijwilliger bekend is met de verenigingsregels en legt dit vast.
 • Het bestuur biedt aan om een gratis cursus of e-learning te volgen op het gebied van een positieve sportomgeving.
 • Het bestuur vraagt om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)* en herhaalt dat elke 3 jaar, in ieder geval voor
  • vrijwilligers/ trainers van jeugd of kwetsbare groepen 
  • de penningmeester van OVERA

*Toelichting: een VOG is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag van een persoon in het verleden geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel. Als de VOG niet wordt verstrekt dan zal het bestuur deze persoon niet (meer) inzetten omdat er een veiligheidsrisico is als deze persoon de betreffende functie gaat vervullen. Wanneer er bezwaar is tegen het aanvragen van een VOG zal het bestuur met de betreffende persoon in gesprek gaan en uitleggen dat hij/zij een voorbeeldfunctie heeft binnen de vereniging. Wil iemand het daarna nog steeds niet dan wordt deze persoon niet aangesteld (als trainer/vrijwilliger/penningmeester) binnen de vereniging. Op dit moment zijn er geen kosten verbonden aan het aanvragen van de VOG door de Regeling gratis Verklaring Omtrent Gedrag voor sportverenigingen. 

Vertrouwenscontactpersoon 

Al in 2012 heeft OVÉRA een Vertrouwenscontactpersoon (VCP) aangesteld. Onze VCP is Wilma Klein.

Tot slot

Wil je meer weten over een veilige en positieve sportomgeving? Neem dan eens een kijkje op de website van het Centrum Veilige Sport Nederland (CVSN): Centrum Veilige Sport Nederland

Scroll naar boven