Vertrouwenspersoon

Volgens de richtlijnen van NOC*NSF beschikt iedere sportbond per 1 januari 2013 over een VertrouwensContactPersoon (VCP). De sportbond adviseert zelfs twee of meer VCP-ers aan te stellen.

Een VCP is binnen de sportvereniging het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over, of te maken heeft met, grensoverschrijdend gedrag. De VCP fungeert als eerste opvang voor leden (sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers, bestuur) met een klacht of een vraag. Ze bieden een luisterend oor, geven raad en verwijzen door voor geschikte hulp. Daarnaast adviseren en stimuleren ze de vereniging om preventieve maatregelen te nemen.

De VCP zal niet zelf inhoudelijk de klachten behandelen, maar de weg naar een goede oplossing proberen aan te geven. De VCP is op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen. Zij kan informeren over procedures en mogelijke vervolgstappen of doorverwijzen naar een gespecialiseerde vertrouwenspersoon van het vertrouwenspunt sport van NOC*NSF. In een vertrouwelijk gesprek helpt de VCP de betrokkene bij het doen van zijn verhaal. Bijvoorbeeld over zaken als doping, matchfixing, eetstoornissen en seksuele intimidatie.

De VCP is er voor sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers, bestuur, etc..  

Wilma Klein, dominee in Almen (tel. 0575-433159) is door OVERA gevraagd om voor haar als VCP op te treden. Zij vervult overigens geen bestuursfunctie binnen de vereniging. 

Zij geeft aan: “Ik heb destijds deelgenomen aan de opleiding voor VCP van NOC*NSF. Tijdens deze cursus wordt aandacht besteed aan de positie die de VCP inneemt wanneer er sprake is van een klacht. Er wordt ingegaan op de adviezen en de verwijzingen die mogelijk zijn. De cursus is niet alleen theoretisch, maar ook praktisch. Zo worden er praktische gesprekstechnieken geoefend. Al met al is het een interessante en veelzijdige training waarin de verschillende kanten van het werk van de VCP worden toegelicht en geoefend”. Jaarlijks is er een bijscholing voor de VCP.

 Graag wordt verwezen naar de filmpjes van het Vertrouwenspunt Sport en Gedragscode Sport. Deze zijn te zien via de links:http://www.nocnsf.nl/vertrouwenspuntsport;

http://www.nocnsf.nl/sport-en-integriteit/gedragscodes-sport;

http://www.youtube.com/nocnsf;

 Wilma Klein wenst alle bij OVERA betrokkenen sportieve en gezonde, maar vooral ook leuke sportactiviteiten. 

Scroll naar boven